Conjunctura pieţei poate fi favorabilă pentru unii şi nefavorabilă pentru alţii.conjunctura pieţei este dată de starea economiei naţionale sau a economiei mondiale. Cercetarea conjuncturii constituie un element important al cercetării de marketing. Conjunctura pieţei este determinată de un complex de factori:
1.factori de durată (de tendinţă) – acţionează permanent şi contribuie la modificări previzibile. În cadrul lor intră: progresul tehnic, resursele naturale, măsurile de politică economică ale statului;
2.factori cu acţiune ciclică – apar la intervale neregulate de timp; apar datorită modului de evoluţie a economiei naţionale;
3.factori sezonieri – determină oscilaţii periodice, de obicei anuale ai principalilor indicatori;se manifestă cu intensităţi diferite; sunt rezultatul sezonalităţii producţiei/consumului;
4.factori accidentali – nu pot fi prevăzuţi (ex. conflictele între state, calamităţi);
pot acţiona pe plan naţional, local sau mondial.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships