Cercetarea urmelor de incendiu se face în condiţii deosebite faţă de restul cercetării urmelor infracţiunii, datorită naturii foarte variate a cauzelor care pot determina aprinderea, precum şi datorită acţiunii specifice a focului care în timp ce îşi formează urmele le şi distruge în parte, prin consumarea suportului acestora. Un alt proces de distrugere a urmelor incendiului are loc în cadrul acţiunii  de stingere a focului, pentru care motiv, cercetarea urmelor trebuie să înceapă  cât mai rapid şi în strânsă colaborare cu organele de pompieri.m Focul poate înceta singur sau poate fi stins înainte de a fi distrus prea mult locul incendiului, sau poate să ardă în întregime acest loc, cu toate intervenţiile de stingere. Şi într-un caz şi în celălalt, lucrările de curăţire sau de înlăturare a dărâmăturilor şi a obiectelor arse nu pot începe înainte de terminarea cercetărilor. Numai victimele în viaţă ale incendiului vor fi ridicate în vederea acordării ajutoarelor medicale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships