CES a fost infiintat prin tratatul de la Roma in 1957. CES este organismul consultativ european din cadrul caruia sunt reprezentate diversele categorii de activitati economice si sociale. Comitetul are rolul unui forum de dezbatere si examinare , atit la nivel european, cit si la nivelul statelor membre. CES este consultat obligatoriu de Comisia Europeana si de catre Consiliul UE in domenii de interes direct pentru cetateni : agricultura, educatie, transport, politica sociala, sanatate publica s.a. CES organizeaza colocvii, audieri, rapoarte, in scopul de a ameliora raporturile dintre cetateni si institutiile UE. Are rolul de a gasi obstacolele de functionare a pietei interne. Pina la 1ian.2002, CES avea 222 membri, numiti de Consiliul UE, la propunerea statelor membre, pe timp de 4 ani, cu posibilitatea de reinoire a mandatului.. presedintele CES e ales pentru 2 ani si are rolul de a asigura bunul mers al lucrarilor CES. In cadrul comitetului se pot forma subcomitete, care sa elaboreze proiecte de avize asupra unor probleme sau in domenii determinate. Comitetul este consultat inainte de adoptarea numeroaselor documente cu privire la piata interna, educatie, protectia consumatorului, mediu, dezvoltarea regionala s.a.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships