Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunurisi servicii considerate prioritare în fiecare perioada. Cheltuielile publice exprima relatii economico – sociale în forma baneasca care se manifesta între stat, pe de o parte,si persoane fizicesi juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizariisi utilizarii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii functiilor acestuia. Continutul econ al cheltuielilor publice se afla în strânsa legatura cu destinatia lor, unele cheltuieli publice exprimând un consum definitiv de produs intern brut, iar altele o avansare de produs intern brut.
Cheltuielile publice înglobeaza:
– cheltuieli publice efectuate de administratiile centrale de stat, din fondurile bugetare si extrabugetare;
– cheltuielilor colectivitatilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale;
– cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la membri acestora;
– cheltuielile finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat.
Cheltuielile publice nu înseamna acela¿i lucru cu cheltuielile bugetare. Cheltuielile publice se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate în domeniul public prin interiorul institutiilor publice care se acopera fie de la bugetul statului fie din bugetele proprii. Cheltuielile publice înseamna numai acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei centrale de stat, din bugetele locale sau din bugetul asigurarilor sociale de stat. Cheltuielile bugetare sunt cheltuieli publice dar nu toate cheltuielile publice sunt cheltuieli bugetare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships