Conţinutul raportului juridic – totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care se nasc într-o relaţie concretă. [Gh.Avornic, p.180]
În raporturile juridice de Dreptul mediului subiectele se prezintă întotdeauna ca titulari de drepturi şi obligaţii, acestea fiind prevăzute în contractele în baza cărora le este acordat dreptul de beneficiere asupra resurselor naturale. Ele apar ori ca subiecte pasive, avînd numai obligaţii, ori ca subiecte active, avînd numai drepturi. În cele mai dese cazuri, însă, subiectele întrunesc aceste două poziţii, fiind titulare de drepturi şi obligaţii.
În dependenţă de conţinutul drepturilor şi obligaţiilor subiectele raporturilor juridice de Dreptul mediului pot fi divizate în patru categorii:
– beneficiarii de folosinţe, (persoane fizice şi persoane juridice) înzestraţi cu drepturi şi obligaţii privind folosirea şi protecţia componentelor mediului;
– organele de stat, împuternicite cu drepturile de gestiune şi administrare a fondului natural al RM;
– organele de drept, împuternicite să efectueze controlul şi supravegherea în acest domeniu;
– organizaţiile obşteşti, înzestrate cu dreptul de promovare a obligaţiei de protecţie a mediului.
Legea RM cu privire la protecţia mediului înconjurător stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecăruia dintre aceste categorii de subiecte.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships