Sînt supuse evidenţei de stat obiectivele cu influenţă nocivă asupra aerului atmosferic, tipurile şi volumele noxelor emise de ele în aer, precum şi parametrii calitativi şi cantitativi ai efectelor nocive asupra acestuia.
Evidenţa de stat a influenţelor nocive asupra aerului atmosferic se ţine din contul statului, după un sistem unic elaborat de Inspectoratul Ecologic de Stat, informaţia respectivă fiind transmisă ulterior Departamentului Statisticii.
Informaţiile privind influenţele nocive asupra aerului atmosferic sînt accesibile populaţiei. (art.28 LA)
Monitorizarea poluării aerului se realizează de către Serviciul “Hidrometeo”.
Selectarea, acumularea, păstrarea, căutarea şi prelucrarea informaţiei despre starea aerului atmosferic se efectuează conform unui sistem unic elaborat şi aprobat de Serviciul “Hidrometeo”.
Serviciul “Hidrometeo” asigură sistematic persoanele fizice şi juridice cu informaţii şi prognoze asupra nivelului de poluare a atmosferei, generată de activităţile economice şi condiţiile meteorologice.
În cazul în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a emisiilor sporite de poluanţi şi a altor influenţe nocive asupra aerului atmosferic, în unele zone este periclitată sănătatea oamenilor, organele Serviciului “Hidrometeo” sînt obligate să informeze de îndată Guvernul, organele respective ale controlului de stat, autorităţile administraţiei publice locale, conducerea întreprinderilor interesate şi populaţia. (art.29 LA)
Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic, exercitat de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi serviciul sanitaro-epidemiologic, se efectuează pentru a asigura respectarea Legii…aerului, a normativelor ELA de poluanţi, a gradului stabilit de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei, a altor norme stabilite de legislaţie.
Controlul departamental asupra protecţiei aerului atmosferic, inclusiv asupra respectării normativelor ELA de poluanţi şi a gradului de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei, este exercitat de către ministerele şi departamentele de resort.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships