În pol. sa externă fiecare mare putere îşi apăra propriile interese.Forţa sa singură nu era însă întodeauna suficientă p/t a le impune în consecinţă sa urmărit relizarea unor alianţe,ducînd la realizarea unor alianţe,ducînd la constituirea unor grupări politico-militare,element caracteristic al relaţiilor diplomatice din deceniile premergătoare Ir.m.Tripla Înţelegere sa constituit în 3 etape:1)a reprezentato acordurile franco-ruse(1891-1893).Cele 2 ţări îşi promiteau ajutor reciproc în eventualitatea unui atac din partea Triplei Alianţe.După 1890,cînd intervine refuzul nemţilor de a reînoi tratatul de contraasigurare,Alex.I simte consecinţele izolării sale diplomatice.Astfel,din acest moment el se arată mai receptive la propunerile francezilor şi în aug.1891,este încheiat I acord politic,convorbirile se reiau în iulie 1892,care duc la semnarea unei convenţii militare,în care se stipula că în caz de atac asupra uneia sau celeilalte,ţara semnatară va intervene alături de aliata sa.La ultimul act cel al ratificării,iniţial ambele guverne ezitau,temînduse să nu se vadă atras întrun război care nul privea în mod direct,războiul de recucerire a Alsaciei şi Lorenei,dus de Fr. şi sau războiul balcanic declanşat de Rusia.Votarea unei noi legi de Reichstag,anularea libertăţilor vamale germane p/t mărfurile ruseşti şi nevoia presantă de bani,înlătură şi ultimile ezitări,la sfr. Lui 1893 Alex.I ratifică Convenţia,iar pe 4 ian.1894 guvernul francez face acelaş lucru.2) etapă-a constat în atragerea Angliei de partea Fr.În 1904 a fost încheiat acordul anglo-francez numit Antanta Cordială,care reglementează litigiile celor două puteri în domeniul colonial.A se alia cu Fr.ar însemna în fapt să încheie o alianţă şi cu Rusia,cu care Anglia era în conflict în Asia centrală.Astfel în a 3 etapă,sistemul de alianţă a fost completat în 1907 de acordul anglo-rus prin care semnatarii îşi delimitau sferele de influienţă în Asia,ţările vecine cu India,Tibetul şi Afganistanul devin neutre,iar Persia,unde cele 2 puteri întreţin relaţii de ostiliate,este împărţit în zone de influienţă,făcînd posibile viitoare colaborării politico-militare în Europa.Antanta apare ca o grupare cu perspective de viitor şi care nu va înceta în continuare să se consolideze în ciuda eforturilor Reichului de a o dezbina.La încep.sec.XX statele şi popoarele balcanice erau întro continuă frămîntare, determinată de necesitatea desăvîrşirii unificării lor prin eliberarea de teritorii ce se mai aflau încă sub stăpînire otomană.Serbia deşi păşise pe calea dezvoltării capitaliste,nu urma o evoluţie normală,politica externă-înfeudată total Vienei-au indignat nu numai opinia publică,ci şi un nr. tot mai mare de ofiţeri.Astfel,printro lovitura de stat din 1903,se instalează noua dinastie Karageorge care se orientează to mai mult spre blocul ruso-francez ce îi oferă o emancipare economică şi politică faţă de Austro-Ung. care o sufoca.Aceste evenimente au fost urmate de o extraordinară propagandă îndreptată împotriva Austro-Ung.şi a Imp.Otoman.În acestă perioadă Rusia scotînd pe slaba rezistenţă a Imp. Otoman,urmărea înfiltrarea şi anexarea de noi teritorii din Balcanii,lucru care o nemulţămea foarte mult pe Austro-Ung.Astfel, prin crearea celui deal doilea bloc imperialist(1907),politica marilor puteri devine tot mai agresivă în sud-Estul Europei,dar asistăm în acelaş timp la acţiuni tot mai active spre emanciparea totală de sub tutela marilor puteri din partea statelor balcanice.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships