in practica financiara a statelor contemporane se folosesc urmatoarele tipuri de clasificari:
a) clasificarea administrativa are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuieli publice : ministere, unitati administrativ teritoriale;
b) clasificarea economica folose¿te doua criterii de grupare: unul din care cheltuielile se împart în cheltuieli de capital si cheltuieli curente iar altul, care împarte cheltuieli în cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative )si cheltuieli de transfer ( de redistribuire );
– cheltuieli de capital sau de investitii
– achizitionarea de bunuri cu folosinta îndelungata;
– cheltuielile curente asigura functionareasi întretinerea institutiilor publice;
– cheltuieli privind serviciile publice sau administrative;
– cheltuielile de transfer pot avea un caracter economic sau social (burse,pens);
c) clasificarea financiara – cheltuielile se grupeaza în: cheltuieli definitive,
cheltuieli temporale, operatiuni de trezoreriesi cheltuieli virtuale sau posibile;
-cheltuielile definitive cuprind cheltuieli de investitiisi cheltuieli de functionare;
-cheltuielile temporale sunt denumite operatiuni de trezoreriesi sunt evidentiate în conturile speciale ale trezoreriei;
-cheltuielile virtuale ( posibile ) sunt cheltuieli pe care statul le angajeaza sa le efectueze în anumite conditii.
Dupa forma de manifestare cheltuielile publice pot fi cu sau fara contraprestatie, definitive sau provizorii, speciale sau globale;
– cheltuielile fara contraprestatie au un caract de subventie fara urmarirea unui contraserviciu ( alocatii familiare,somaj ); cheltuielile definitive nu presupun restituirea sumelor bane¿ti alocate de stat.
d) Cheltuielile publice în functie de rolul lor în procesul reproductiei sociale:
– cheltuieli reale ( negative );
-cheltuieli economice ( pozitive );
in cheltuielile reale intra cheltuielile cu întretinerea aparatuluide stat, dobânzilesi comisioanele la împrumuturile de stat, intretinerea armatei reprezentând un consum definitiv de produsul intern brut. in cheltuielile economice intra investitiile efectuate de stat pentru înfiintarea de noi întreprinderi, dezvoltareasi modernizarea celor existente, construirea de drumurisi poduri.
e) clasificarea folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza doua criterii: clasificarea functionalasi clasificarea economica;
– clasificarea functionala ONU a cheltuielilor publice cuprinde cheltuieli pentru aparare, sanatate, educatie, asigurarile sociale, locuinte;
– clasificarea economica ONU a cheltuielilor publice cuprinde: cheltuielile care reprezinta consum final, dobânzi aferente datoriei publice, formarea bruta de capital, transferuri de capital;
in România din 1991 clasificarea cheltuielilor publice se aliniaza la criteriile utilizate în cadrul ONU folosindu-se: clasificarea functionalasi clasificarea economica.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships