Convertibilitatea reprezintă însuşirea unor monede şi anume calitatea de a fi preschimbate în alte monede, fie ţinând cont de anumite restricţii (convertibilitate limitată), fie nu (convertibilitate totală).
În cazul existenţei unei convertibilităţi totale, monedele se numesc liber convertibile: dolarul american, EURO, Yen japonez.
Pentru a deveni o monedă convertibilă trebuie îndeplinite de respectiva ţară anumite condiţii:
1. puterea de cumpărare a monedei să fie stabilă şi ridicata.
2. existenţa unor relaţii intense din punct de vedere comercial între ţara în cauză şi alte ţări cu competitivitate ridicată, ţinând cont de păstrarea echilibrului între competitivitatea mărfurilor exportate şi preţul exporturilor,
3. existenţa unui curs valutar stabil,
4. existenţa unui echilibru în balanţa de plăţi externe (deficitul comercial are un rol important esenţial în asigurarea convertibilităţii: dacă este prea mare cu tendinţă de creştere adică importurile sunt mai mari decât exporturile, moneda e greu de menţinut la un curs stabil şi va fi greu de asigurat transformarea ei în monedă fără restricţii.
5. existenţa unui buget echilibrat sau a unui deficit bugetar în limitele controlabile,
6. eliminarea oricăror restricţii valutare de orice natură.

În general, se poate spune deci, că o monedă devine convertibilă când economia care o susţine e o economie puternică cu schimburi intense cu străinătatea, cu exporturi echilibrate faţă de importuri, ceea ce impune o stabilitate în evoluţia cursului valutar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships