DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul …….., apart. …….., va rog sa delegati un judecator pentru intocmirea tabloului de ordine a creditorilor in cadrul urmaririi incepute la cererea mea prin comandamentul nr. …….., din ……….., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………., din …………., asupra imobilului din localitatea …………., judetul ……………, str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ………….., nr. topografic ………….., proprietatea debitorului ………………, din localitatea …………., str. …………, nr. …….., etajul ………., apart. …….. Creanta subsemnatului ce urmeaza a fi inscrisa in acest tablou este de ……………. lei si rezulta din …………………
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 491 si art. 503 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships