DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ………….., judetul …………… str……………. nr. …….., etajul ………., apart. ……., va rog sa dispuneti sa se intocmeasca tabloul de distribuire a pretului de ……………. lei rezultat din vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in localitatea ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. ………, etajul ………., apart. …….., care a facut obiectul executarii silite pornite impotriva debitorului ……………, domiciliat in judetul ……………., str. ……………., nr. ………, etajul …….., apart. ……….,
   Va rog sa dispuneti citarea celorlalti creditori urmaritori.
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 562 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships