DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., va rog ca, in conformitate cu art. 374376 C. proc. civ. sa investiti cu titlu executoriu alaturata sentinta civila nr. ……….. din ………. a acestui tribunal, pe care o depun in copie legalizata si care a ramas definitiva prin …………………. (se mentioneaza modul in care a ramas definitiva hotararea – respingerea recursului, renuntarea la dreptul de recurs, neatacarea ei cu recurs in termenul legal), asa cum rezulta din dosarul cauzei nr. …………
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships