DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………… domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………….., nr. …….., etajul ………, apart. ………, chem in judecata pe …………. domiciliat in localitatea ………………. judetul …………, str. ………….. nr. …….., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin ordonanta presedintiala ce veti da, sa ordonati evacuarea paratului din apartamentul situat in localitatea ………………. imobilul proprietatea mea de la adresa indicata mai sus in care s-a introdus fara nici un titlul. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, subsemnatul locuiesc impreuna cu familia mea in apartamentul aratat mai sus. La data de ………., am evacuat mobila din camera rezervata pentru dormitorul copiilor mei, in vederea zugravirii ei. Dupa terminarea reparatiilor, paratul care locuia in mod temporar la mine in casa cu titlu de flotant a ocupat acea camera, aducandu-si in lipsa mea de acasa si mobila.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. ……… C. proc. civ.
   In dovedirea cererii ma servesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte si anume de certificatul nr. ………… din …………. eliberat de Serviciul de gospodarie colectiva si de proba cu martori pentru care propun pe:
   1. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
   2. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
   3. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ………..
   Depun prezenta cerere precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships