DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………. nr. …….., etajul …….., apart. ……., va rog sa dispuneti punerea in vanzare a imobilului din localitatea ……………….., judetul ……………, str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. …….., in contul lui ……………., din localitatea ……………., judetul ………….., str…………….., nr. ……, etajul ……., apart. …….., pe numele caruia s-a adjudecat, prin incheierea acestui tribunal din ……………. imobilul sus-mentionat.
   Fac aceasta cerere in temeiul art. 546 C. proc. civ. si a faptului ca, desi a trecut o luna de zile de la data adjudecarii definitive, totusi adjudecatarul nu a depus pretul.
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships