DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………….. (numele si prenumele celui care cere rectificarea hotararii), domiciliat in localitatea …………., judetul ……….., str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… va rog sa rectificati sentinta civila nr. ………….., din data de …………, a acestui tribunal, pronuntata in actiunea introdusa de ……………… (numele si prenumele celeilalte parti din cauza in care a fost pronuntata hotararea a carei rectificare se cere) din localitatea …………., judetul …………, str. ………… etajul …… apart. …… actiune ce formeaza obiectul dosarului nr. …… al acestui tribunal.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, prin actiunea sa, reclamantul m-a chemat in judecata, nu in nume propriu, ci in calitate de tutore al minorului (numele si prenumele), cerand ca acesta sa fie obligat la plata sumei de …………… lei, cu titlu de ……. ……………
   Desi reclamantul nu si-a modificat pretentiile sale si desi in considerentele hotararii a carei rectificare o solicit se arata ca obligatia de plata priveste pe minor, totusi in dispozitivul acestei hotarari a aparut din eroare, obligarea mea personal la plata sumei respective, ceea ce reprezinta o evidenta eroare materiala.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 281 Cod procedura civila
   Va rog sa dispuneti rectificarea ceruta fara (instanta apreciaza daca cererea de rectificare va fi cercetata cu sau fara citarea partilor din proces) citarea reclamantului.
 Semnatura petitionarului,
 …………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships