DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………….. (numele si prenumele recurentului), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………, str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… declar recurs impotriva sentintei civile nr. …………, din …………, pronuntata de ………………., si prin care ……………… ………………….. (se va expune solutia, reprodusa dupa dispozitivul hotararii atacate, in cadrul careia se vor indica si numele, prenumele si adresa intimatului).
   Temeiurile recursului sunt urmatoarele:
   In fapt, ………………………………….. (se va prezenta o scurta expunere a antecedentelor de fapt ale cauzei).
   In drept, formulez urmatoarele:
 MOTIVELE DE RECURS
   Motivul I de recurs: Nulitatea prevazuta de art. 304, pct. I Codul de procedura civila, si anume, gresita alcatuire a instantei (motivele enuntate se completeaza cu o scurta argumentare a lor in raport cu situatia concreta ce rezulta din hotararea atacata si dosarul cauzei);
   Motivul II de recurs: Nulitatea prevazuta de art. 304, teza I Codul de procedura civila, si anume, netemeinicia hotararii prin contradictia ei cu faptele stabilite de instanta (motivele enuntate se vor completa cu o scurta argumentare a lor in raport cu situatia concreta ce rezulta din hotararea atacata si dosarul cauzei);
   Pentru aceste motive va rog sa casati hotararea atacata si sa …………… …………………………………………….. (recurentul poate cere modificarea hotararii atacate sau casarea ei. Casarea poate avea ca efect trimiterea pricinii spre o noua judecare sau incetarea procesului).
 Semnatura recurentului
 ………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships