APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere recuzarea), domiciliat in localitatea ……………. judetul …………, str. …………., nr. ….., etajul ….. apart. ….., reclamant (pozitia in proces a partii care cere recuzarea – reclamant, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de ……………. cer recuzarea domnului judecator …………., membru in completul de judecata din sedinta de astazi, in care este pe rol si judecarea actiunii mele sus-mentionate.
   Motivele cererii sunt urmatoarele: …………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
   In fapt, domnul judecator este ruda de gradul al treilea cu paratul.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 27, alin. 1 Cod procedura civila.
 Semnatura petitionarului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………………..,

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]