DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantului), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………………, cu sediul in localitatea ………….., judetul …………, str. ………….., nr. ………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti rectificarea actului de nastere al fiului meu …………………. inregistrat in registrul de Stare civila de pe langa sus-numitul Consiliu Local sub nr. ………….. din ………….. in sensul ca la rubrica “Parinti-prenumele mamei” sa se treaca …………. in loc de …………….
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, asa cum rezulta din certificatul meu de casatorie, prenumele meu este ………….., iar nu …………….., cum din eroare s-a trecut in actul de nastere al fiului meu. Deoarece este evident ca este vorba de o eroare materiala, asa cum rezulta din faptul ca toate celelalte mentiuni corespund cu situatia reala, sunt intrunite conditiile legale pentru a rectifica aceasta inregistrare gresita.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 23 din Decretul nr. 31/1954 si art. 11 din Decretul nr. 272/1950.
   Inteleg sa folosesc ca probe cu acte, certificatul constatator al nasterii mele si al nasterii fiului meu, precum si rezultatul cercetarilor intreprinse de organele politiei pe care va rog sa le ordonati.
   Depun prezenta cerere, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat Comitetului executiv al Consiliului Local al ……………..
 Semnatura reclamantului,
 …………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships