APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………. (numele si prenumele partii care cere revizuirea) domiciliat in localitatea ………….., judetul ………., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……. fac prezenta cerere de revizuire impotriva (sentintei sau deciziei, dupa caz), nr. ………., din ………., pronuntata de ………………. si prin care ………………… ……………………………………….. (se va arata pe scurt a solutiei hotararii atacate, reprodusa dupa dispozitivul ei. In cadrul acestei mentiuni se va indica numele si prenumele intimatului, precum si adresa lui completa).
 MOTIVELE CERERII SUNT URMATOARELE:
   In fapt, ……………………………………………………….. …………………………………. (scurta expunere in fapt a motivului care, in conformitate cu legea, da partii dreptul sa ceara revizuirea).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 322, pct. ….. Cod procedura civila.
   Mentionez ca hotararea atacata a ramas definitiva.
   Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de …………………… …………………………………………. (se va indica actele de care intelege revizuentul sa se serveasca ca probe).
   Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura revizuentului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]