DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………… (numele si prenumele debitorului), domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. …………, nr. …… etajul …… apart. ……, va rog sa dispuneti ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mele mobile, cerut de ………………….. (numele si prenumele reclamantului creditor), domiciliat in localitatea ……….., judetul ………., str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, si infiintat prin incheierea acestui tribunal nr. ……….. din ………… Depun alaturata recipisa C.E.C. nr. ………., din ……….., din care rezulta ca am consemnat suma urmarita si cheltuielile de judecata.
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 598 Codul de procedura civila.
 Semnatura debitorului
 …………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships