DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………………. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………….. judetul …………., str. …………, nr. ….. etajul …… apart. ….., reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……………, declar prin prezenta ca renunt la dreptul meu de ……………………………………………………………. (se va enunta obiectul), fata de paratul ……………….. (numele si prenumele), cu domiciliul in localitatea …………., judetul …………, str. …………, nr. etajul …… apart. ……
   In consecinta, va rog sa dispuneti inchiderea dosarului.
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships