DOMNULE PRESEDINTE,
   Autoritatea tutelara (sau Parchetul …………..).
   In temeiul art. 109 C. fam. si art. 45 C. proc. civ.,
   Chemam in judecata si personal la interogatoriu pe ……., domiciliat(a, ti) in …………, nascut(a, ti) la ……….., in …………., pentru a se pronunta
 DECADEREA ACESTUIA(EIA, ORA) DIN DREPTURILE PARINTESTI
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se enunta motivele si probele care justifica luarea masurii decaderii drepturilor parintesti).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 109 C. fam. (si art. 45 C. proc. civ.).
   Dovada actiunii o facem cu interogatoriul partii parate, acte si martori.
   Depunem actiunea in ….. exemplare pentru a se comunica parintelui (parintilor) parat (parati) si autoritatii tutelare (daca este facuta de parchet).
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura si parafa,
 ………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships