DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….. domiciliat(a) in …………., parte vatamata, inculpat(a), parte civila sau responsabil(a) civilmente in dosarul nr. …….. avand ca obiect ………………………..
   Va sesizez pentru:
   – A CONSTATA DISPARITIA DOSARULUI (sau a urmatoarelor inscrisuri: ……….. care se aflau in dosarul nr. ………..);
   – INLOCUIREA INSCRISULUI (sau inscrisurilor) disparut(e), cu copiiile acestora, pe care inteleg sa le prezint (sau sa fie cerute copii de la ……… pe cale oficiala);
   – RECONSTITUIREA DOSARUL PENAL nr. ……… (sau a urmatoarelor inscrisuri: …………….. disparute din dosarul penal nr. …………
   Formulez aceasta cerere pentru ca dosarul penal nr. ……….. (sau actele enuntate, aflate in dosarul penal nr. ………) a disparut (sau au disparut), asa incat sunt interesat sa formulez o asemenea cerere.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 508art. 512 C. proc. pen.
   Anexez urmatoarele acte originale …………….. si va rog sa-mi eliberati certificat de pe acestea.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR) ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships