DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), …………. domiciliat(a) in ……….. formulez actiune pentru
 DECLARAREA MORTII PREZUMATE
 a disparutului(ei) ……… nascut(a) ………. la data de ……. cu ultimul domiciliu in …………, disparut(a) de la domiciliu la data de …………..
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin sentinta civila nr. …………, din. …….., pronuntata de Tribunalul …………, s-a declarat disparitia persoanei amintite.
   De la data ultimilor stiri din care rezulta ca era in viata au trecut mai mult de patru ani, iar de la data afisarii hotararii de declarare a disparitiei a trecut mai mult de 6 luni si totusi nu au aparut vesti ca ar mai fi in viata (pentru cazurile de exceptie se va indica imprejurarea si data cand a avut loc).
   In vederea rezolvarii acestei cereri, va rog sa cereti informatii prin organele primariei si politiei, iar pe baza probelor administrate sa declarati mort prezumat pe ………, deces care a avut loc la data de ……………
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 76 alin. 2 (alin. 3 in cazurile de exceptie) din Dec. nr. 31/1954, ale art. 40 din Dec. nr. 32/1954 si art. 2 alin. 1, pct. 1, lit g, C. proc. civ.
   Dovada acestei cereri inteleg s-o fac cu martorii: ……….. ………..
   Depun copia hotararii de declarare a disparitiei.
   Prezenta cerere o depun in patru exemplare, doua pentru a fi afisate si unul pentru comunicare, timbru fiscal in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships