DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………….
   Depun apelul declarat impotriva sentinta penala nr. …………. din ……….. in dosarul penal nr. ……….., al acestei instante si va rog sa-l inaintati impreuna cu dosarul Tribunalului (sau Curtii de Apel), in vederea judecarii.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships