DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. pentru ca ordonanta de adjudecare a imobilului situat in …………, ce a format obiectul dosarului de executare nr. ……….. al acestei instante, a devenit executorie.
   In temeiul art. 562 C. proc. civ., depun titlul creantei mele si va rog sa dispuneti sa se INTOCMEASCA TABLOUL DE DISTRIBUIRE A PRETULUI de ………. lei, rezultat din vanzarea la licitatie publica a imobilului.
   Va rog sa dispuneti citarea celorlalti creditori urmaritori.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships