DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in …………….,
   In temeiul art. 288 C. proc. civ., DEPUN APELUL formulat impotriva sentintei civile nr. ……….. din …………. pronuntata de …………. in dosarul nr. ……….. intimat(a) fiind ………. domiciliat(a) in …………, si va rog sa-l inaintati Tribunalului (sau Curtii de Apel) in vederea judecarii impreuna cu dosarul.
   Cererea de apel o depun in dublu exemplar.
   Anexez si chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships