DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in ………………
   Depun cererea de suspendare a executiei vremelnice a sentintei civile nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria ……… in dosarul nr. ……, cu rugamintea sa-i fixati termen de judecata.
   Anexez:
   – copia apelului declarat impotriva hotararii citate;
   – certificat eliberat de Judecatoria care atesta continutul minutei pronuntata, hotararea nefiind redactata.
   – chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships