DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……….. cu termen de judecata la data de ………… depun prezenta LISTA CU MARTORII ce mi-au fost incuviintati prin incheierea din data de ………..
   Este vorba de martorii: ……………., cu domiciliul in ……………… pe care va rog sa-i citati (sau ii voi aduce necitati).
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships