DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………… formulez cerere de
 DECLARARE A DISPARITIEI
 privind pe ………., nascut(a) la data de ……….., in ……………, cu ultimul domiciliu in …………….
 Motivele actiunii:
   In fapt …………… a disparut de la domiciliu la data de …………..
   Am fost informat(a) de numitul(a) ………., domiciliat(a) in ……….. ca l-a vazut pe malul raului ……… la data de ……… Despre aceasta situatie va rog sa culegeti informatii prin organele primariei si politiei.
   Avand in vedere ca de la data ultimelor stiri a trecut mai mult de un an, va rog sa constatati ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a fi declarat(a) disparut(a).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 16 alin 1 din Dec. nr. 31/1954, art. 36-39 din Dec. nr. 32/1954 si art. 2 alin. 1, pct. 1, lit g C. proc. civ.
   Inteleg sa ma folosesc de proba cu urmatorii martori: ……. …….. ……
   Depun prezenta cerere in patru exemplare, din care doua pentru afisare si unul pentru comunicare, timbru fiscal in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships