DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele celui care cere perimarea) domiciliat in localitatea ………….., judetul …………, str. ……………, nr. …… etajul …… apart. …… parat in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ………. al acestui tribunal, intentata de reclamantul …………………. (numele si prenumele), domiciliat in localitatea …………… judetul ……… str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……., va rog sa dispuneti dupa citarea numitului reclamant – perimarea actiunii sale indicate mai sus.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, de la data ultimului act de procedura, si anume de la data de ………….., a trecut mai mult de un an (sau in cazul unui proces comercial 6 luni).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 248 si urm. Cod procedura civila.
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat reclamantului.
 Semnatura petitionarului,
 …………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships