Nulitatea aşa cum am văzut, este sancţiunea civilă care constă în lipsirea de efecte a unui act juridic, adică desfiinţarea lui retroactivă, deoarece a fost încheiat cu încălcarea normelor referitoare la condiţiile sale de validitate. Nulitatea are câteva trăsături caracteristice: Actul juridic este nevalabil, deoarece a fost încheiat cu nerespectarea legii; Cauzele nulităţii sunt anterioare sau contemporane datei încheierii actului; Sancţiunea nulităţii se aplică oricărui act juridic, încheiat cu încălcarea legii; Efectele nulităţii sunt retroactive. Rezoluţiunea este sancţiunea civilă care constă în desfiinţarea retroactivă a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dată, pentru neexecutarea din culpă a obligaţiilor de către una din părţi. Trăsăturile caracteristice ale rezoluţiunii sunt: Poate fi aplicată numai contractelor sinalagmatice; Priveşte un contract încheiat valabil; Cauza rezoluţiunii constă în neexecutarea culpabilă a contractului, deci este ulterioară datei încheierii lui; Efectele rezoluţiunii sunt retroactive. Rezilierea este sancţiunea civilă care constă în desfacerea unui contract sinalagmatic cu executare succesivă, pentru neexecutare din culpă a obligaţiilor de către una din părţi. Trăsăturile caracteristice ale rezilierii sunt: Poate fi aplicată contractelor sinalagmatice; Priveşte un contract încheiat valabil; Cauza rezilierii constă în neexecutarea culpabilă a contractului, deci este ulterioară datei încheierii lui; Efectele rezilierii se produc numai pentru viitor. Revocarea este sancţiunea civilă care constă în abolirea efectelor actului juridic, fie datorită ingratitudinii gratificatului, fie neexecutării din culpă a sarcinii donaţiei sau legatului. Trăsăturile caracteristice ale revocării sunt: Presupune un act valabil încheiat; Se întemeiază pe cauza posterioare încheierii actului; Se aplică de regulă liberalităţilor; Revocarea poate fi concepută şi ca un caz de ineficacitate a actului juridic unilateral, prin voinţa unilaterală a autorului său. Ne referim la revocarea legatelor şi a celorlalte dispoziţiuni testamentare. Caducitatea este o cauză de ineficacitate a actului juridic, care constă în lipsirea acestuia de toate efectele, datorită intervenirii unor cauze posterioare încheierii lui şi independent de voinţa autorului actului. Aşa, de exemplu, dintre cauzele de caducitate a legatelor menţionăm: predecesul legatarului faţă de testator; renunţarea legatarului la legat; pierderea totală a bunului ce constituie obiectul legatului; epuizarea cotităţii disponibile prin efectul donaţiilor. Trăsăturile caracteristice ale caducităţii sunt: Priveşte un act juridic valabil încheiat; Este un mod de desfiinţare retroactivă a actului; Se întemeiază pe o cauză posterioară încheierii actului juridic şi străină de autorul lui. Inopozabilitatea este o cauză de ineficienţă a actului juridic (care îşi produce efectele între părţi), datorită nerealizării formalităţilor de publicitate, ulterioare încheierii actului juridic. Inopozabilitatea poate fi concepută şi ca o cauză de ineficacitate a actului juridic, datorită depăşirii puterii de a reprezenta, conferite prin mandat. Într-adevăr, în situaţia în care reprezentantul şi-a depăşit puterile conferite prin împuternicire actul încheiat de acesta nu va fi opozabil reprezentantului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships