APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Managementul internaţional este un management intercultural din cel puţin douã puncte de vedere:
– se referã la raporturi ce se stabilesc între ţãri diferite, deci, între spaţii culturale diferite;
– are în vedere interacţiuni între organizaţii (firma, clienţii, concurenţa, etc) care au valori şi comportamente diferite.
Abordarea interculturalã este o caracteristicã definitorie a teoriei şi practicii managementului internaţional.
Managementul internaţional s-a conturat ca o componentã distinctã a ştiinţei managementului. Abordãrile privind managementul internaţional sunt nuanţate, diversificate.
Definirile acestui termen impun sublinierea următoarelor delimitãri conceptuale:
1. Managementul global – noţiune prin care se înţelege, de regulã, managementul societãţii multinaţionale;
2. Managementul comparat – studiazã procesele şi relaţiile manageriale din organizaţii care funcţioneazã în contexte culturale, naţiuni diferite.
3. Managementul intercultural (între culturi) – a produs o literaturã abundentã în ultimii ani, în special în cea nord-americană şi britanică şi se referã la studierea relaţiilor ce existã între diferite comunitãţi comparate şi abordate în contextele lor specifice. Aşadar, acest tip de management este managementul care acţioneazã într-un mediu cultural complex, eterogen.
4. Managementul internaţional – acest tip de management reprezintã managementul organizaţiilor implicate în afaceri internaţionale, adicã în activitãţi şi tranzacţii ce se desfãşoară peste graniţele a douã sau mai multe state.
Managementul internaţional reprezintã managementul activitãţilor firmei la scarã internaţionalã şi are rolul de a menţine firma într-o stare de echilibru dinamic în cadrul mediului global.

În concluzie, managementul internaţional poate fi considerat o formã a managementului intercultural (în mãsura în care cadrul de referinţã este mediul cultural naţional), precum şi o formã a managementului global (atunci când firma devine multinaţionalã).
Managementul internaţional valorificã, de asemenea, şi rezultatele studiilor de management comparat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]