În vederea desfasurarii activitatii sale specifice, orice agent ecomomic trbuie sa aiba deschis cont bancar, prin intermediul caruia sa deruleze operatiunile de încasari si plati.În acest sens, societatea respectiva trebuie sa prezinte la banca urmatoarele documente:
• cererea de deschidere de cont (în cazul conturilor în valuta, prcizând si valuta);
• contractul de asociere / statutul de functionare al societatii;
• hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva;
• înregistrarea la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat;
• autorizatia de functionare / certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului;
• extras din procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatilor privind aprobarea nominala a persoanelor împuternicite cu drept de semnatura;
• fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate sa dispuna efectuarea de operatiuni în contul deschis la banca si amprenta stampilei firmei;
• codul fiscal banca si amprenta stampilei;
• dovada existentei spatiului în care îsi desfasoara activitatea.
Odata cu deschiderea conturilor, bancile elibereaza societatilor comerciale carnete de cecuri la purtator si / sau cu limita de suma, necesare pentru efecuarea operatiunilor de plati curente.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships