Statul apeleaza la împrumuturi fie din necesitati de trezorerie fie din necesitati de echilibru bugetar. in cazul în care disponibilitatile de resurse ale unor inastitutii publice nu acopera golul de casa al bugetului, atunci se solicita împrumuturi pe termen scurt la alti detinatori de resurse banesti de pe piata. Resursele banesti împrumutate de la diversi detinatori publici sau privati nu maresc masa semnelor banesti în circulatie ci numai o redistributie dar resursele împrumutate de la banca centrala reprezinta o emisiune de bani fara acoperire materiala. in cazul în care veniturile fiscale nu acopera integral cheltuielile bugetare pe întregul an pentru finantarea deficitului rezultat, statul se împrumuta pe piata interna sau pe cea externa. Daca deficitul bugetar atinge dinensiuni mari iar creditul public este limitat statul apeleaza la resursele bancii centrale.Aceasta îi asigura împrumutul solicitat punând în functiune bani fara acoperire. Pentru împrumuturile contractate pe piata interna inclusiv la banca centrala, pe termen scurt se emit bonuri de tezaur. in unele tari emisiunea de bonuri de tezaur este plafonata prin lege în timp ce în altele aceasta este nelimitata. Sumele împrumutate de stat de la banca centrala au un caracter rambursabil. imprumuturile de stat pentru acoperirea deficitelor bugetare se încheie de regula pe termene mijlociisi lungi. Rambursarea ratelor scadentesi achitarea dobânzilor aferente au drept consecinta sporirea cheltuielilor bugetare, ceea ce înseamna majorarea impozitelor. in conditiile în care veniturile bugetare ordinare nu acopera integral cheltuielile bugetare aprobate pentru anul urmator, guvernul tarii are de ales între sporirea veniturilor fiscale adica prin majorarea impozitelor sau prin introducerea de noi impozitesi contractarea de împrumuturi. De obicei guvernul opteaza pentru contractarea de împrumuturi deoarece:
– majoarea impozitelor constituie o masura nepopulara afectând nivelul de trai al populatiei
– împrumuturile de stat reprezinta un mijloc mai rapid de procurare a resurselor financiare decât impozitele. Perioada necesarasi evaluarea materiei impozabile stabilireasi perceperea impozitelor este mai îndelungata decât cea de subscriere la împrumutsi efectuare a varsamintelor în contul acestuia ;
-în conditiile în care împrumutul se solicita la banca centrala termenul de obtinere a resurselor banesti este mai scurt decât în cazul în care acesta se plaseaza în rândurile populatiei ori al persoanelor juridice.
Rolul important al împrumuturilor de statse manifesta atât pe plan intern câtsi pe plan international. Pe plan intern împrumuturile contribuie la redistribuirea venitului netionel initial în momentul plasarii acestora de catre stat. imprumuturile de stat îndeplinesc un rol pozitiv în masura în care sunt folosite pantru dezvoltarea industriei,
construirea de cai de comunicatie, drumurisi poduri, protectia mediuluisi a agriculturii. in asemenea situatii împrumuturuile contribuie la sporirea productiei materialesi la cresterea venitului nationel precumsi la asigurarea resurselor necesare rambursarii lor. imprumuturile de stat contractate în strainatate contribuie la redistribuirea venitului national între tarile împrumutatoaresi cele împrumutate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships