Atributile CNAS sunt :
publica anual raportul sau de activitate ; exercita indrumarea si controlul privind aplicarea dispozitiilor legale de catre structurile sale teritoriale s.a. ; vireaza contributiile de asigurari sociale ; controleaza veridicitatea darilor de seama ce privesc bugetul a.s.s., corectitudinea utilizarii mijloacelor virate la bugetul a.s.s. ; ia masuri pentru dezvoltarea eficienta a patrimoniului sistemului public ; furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului a.s.s. ; prezinta Guvernului date referitoare la modul de administrare si gestionare a bugetului; ia masuri pentru protectia fondurilor de a.s. ; certifica anual stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat ; asigura aplicarea conventiilor internationale la care RM este parte ; dezvolta relatii cu organisme similare din domeniul a.s. din alte tari ; asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata in litigiile in care este implicate ca urmare a aplicarii legislatiei din sfera data; organizeaza selectia, perfectionarea profesionala a personalului din domeniul a.s.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships