APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Atributile CNAS sunt :
publica anual raportul sau de activitate ; exercita indrumarea si controlul privind aplicarea dispozitiilor legale de catre structurile sale teritoriale s.a. ; vireaza contributiile de asigurari sociale ; controleaza veridicitatea darilor de seama ce privesc bugetul a.s.s., corectitudinea utilizarii mijloacelor virate la bugetul a.s.s. ; ia masuri pentru dezvoltarea eficienta a patrimoniului sistemului public ; furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului a.s.s. ; prezinta Guvernului date referitoare la modul de administrare si gestionare a bugetului; ia masuri pentru protectia fondurilor de a.s. ; certifica anual stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat ; asigura aplicarea conventiilor internationale la care RM este parte ; dezvolta relatii cu organisme similare din domeniul a.s. din alte tari ; asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata in litigiile in care este implicate ca urmare a aplicarii legislatiei din sfera data; organizeaza selectia, perfectionarea profesionala a personalului din domeniul a.s.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]