Trecerea Republicii Moldova de la sistemul economic administrativ si de comanda la sistemul economic, bazat pe relatiile de piata, eficacitatea si vitalitate caruia au fost demonstrate de practica mondiala de gospodarire a tarilor inalt dezvoltate din punct de vedere industrial in mare parte depinde de rezolvarea, in interesele omului si dezvoltarii societatii, a unui complex intreg de probleme economice, sociale, politice etc care asigura in mod adecvat legatura dintre producator si consumator.
In realizarea practica a masurilor necesare indrepatate spre crearea conditiilor si premizelor de dezvoltare a relatiilor de piata, un rol preponderent il are sistemul bancar, care este unul dintre elementele de baza ale infrastructurii de piata.
In conformitate cu legea Republicii Moldova, sistemul bancar al Republicii Moldova include: banca nationala a Moldovei, bancile comerciale si alte institutii de creditare. Notiunea de institutii creditare cuprinde persoanele juridice si fizice, care efectueaza fiecare in parte operatiuni bancare conform licentei eliberate de banca nationala a Moldovei.
Astfel, in prezent in Republica Moldova dupa analogia altor tari ca SUA, Marea Britanie, Germania, Austria este creat un sistem bancar de doua niveluri. Primul nivel il constituie banca nationala de stat a Moldovei, care este banca centrala in Republica. Ca un organ unic de emisie a statului, banca nationala a Moldovei determina politica monetara, creditara, valutara si supravegheaza ca ea sa fie realizata in viata, crecum si asigura un control viguros asupra activitatii celorlalte banci. Banca nationala isi prezinta darile de seama numai in fata Parlamentului Republicii Moldova si isi infaptuieste activitatea sa in conformitate cu legea Republicii Moldova “cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei” fiind independenta, in actiunile sale, de organele executive.
Nivelul al doilea al sistemului bancar din Republica il constituie bancile comerciale, care realizeaza nemijlocit deservirea creditara si de contare a intreprinderilor si a populatiei. In afara de aceasta, bancile comerciale pot efectua si alte operatiuni bancare, care nu contravin legislatiei in vigoare din Republica Moldova si care sunt prevazute in statutele lor. In particular, e vorba de astfel de operatiuni precum tinerea conturilor clientului si ale bancii de corespondenta, emiterea documentelor de plata si a hirtiilor de valoare, eliberarea cautiunilor, garantiilor si altor obligatiuni pentru persoanele terte, care prevad executarea lor in forma baneasca, procurarea drepturilor de cerere de a livra marfuri si a presta servicii, asumarea riscurilor de executare a acestor cereri si incasarea acestori cereri (factoring).
In legislatia bancara adoptata in 1991, luindu-se in consideratie experienta bancara mondiala si-au gasit relfectarea noile abordari a chestiunilor de reglementare a circulatiei monetare si, in general, a activitatii bancare. Aceasta legislatie determina metodele dirijarii de stat a relatiilor monetar creditare si expune bazele juridice ale modelului nou de reglementare monetar-creditara a economiei si metodelor economice de control asupra activitatii bancilor comerciale din Republica, stipuleaza regulamentele principale de efectuare a operatiunilor bancare si principiile de concepere a sistemului bancar in Republica Moldova. Perfectionarea metodelor de dirijare a circulatiei monetare in Republica Moldova de catre banci are ca premiza restructurarea radicala a sistemului bancar, care se bazeaza pe principiul de egalitate a producatorilor de marfuri in particular si a bancilor independente. In legatura cu aceasta putem mentiona ca in Republica are loc un proces de creare in baza cotelor de participare a diferitor structuri bancare comerciale.
Prin activitatea lor, bancile comerciale contribuie la accelerarea trecerii la relatiile de piata, in particular, prin aceea ca o data cu organizarea lor se reduce monopolismul si ia nastere concurenta in activitatea bancara. Anume datorita acestui fapt sistemul bancar din Republica Moldova a devenit una dintre primele verigi a economiei, unde in mod real se infaptuieste demonopolizarea, iar organizarea bancilor comerciale in aceste sistem este un prim pas spre crearea pietii monetare.
Sarcinile principale ale bancii nationale si functia ei ca banca centrala a Republicii Moldova sunt urmatoarele:
– asigurarea stabilitatii, unitatii monetare nationale
– intarirea unitatii monetare nationale
– organizarea si realizarea emisiilor de bani
– elaborarea si traducerea in viata a politicii in domeniul circulatiei monetare, valutare si de creditare
– controlul asupra lichiditatii si procesului de creditare a bancilor comerciale
– controlul asupra activitatii bancilor in conformitate cu actele normative
– oferirea imrumuturilor statului si pastrarea tezaurului national
Banca nationala de stat poate sa stabileasca normativele minimale ale mijloacelor proprii in banci, luind in consideratie creditele si investitiile oferite, pasivele bancii, alte articole din balanta.
In ultimul timp in sistemul financiar bancar din Republica Moldova sub influenta trecerii economiei republicii la relatia de piata au loc schimbari calitative in veriga a doua a lui, care se caracterizeaza prin cresterea numarului de banci comerciale. Odata cu cresterea numarului de banci comerciale are loc procesul de concentrare a capitalului bancar.
Operatiunile valutare intre participantii pietii valutare nu sint posibile fara schimbul de valuta si determinarea proportiei lui. Prin schimbul unei valute pe alta se subintelege procurarea si vinzarea valutei straine contra valutei nationale, iar proportiile lor se stabilesc prin cotarea valutara. Banca nationala efectueaza cotarea oficiala a valutelor pe teritoriul Republicii Moldova. Cotarea valutei straine in numerar se infaputieste de catre bancile comerciale si casele valutare de schimb, stabilindu-se cursul de cumparare si cursul de vinzare in functie de cererea si oferta. In conditiile economiei de piata bancile devin centre de reglamentare economica, trebuie sa cunoasca situatiile-cheie in stimularea productiei. Avind la dispozitie resurse banesti mari, repartizindu-le in interesele interprinderilor si ramurilor economiei nationale, bancile, organizind procesele de circulatie si creditare, accelereaza dezvoltarea sociala, contribuie la stabilitatea economica a societatii. In scopul rezolvarii problemelor ecomonice interne bancile trebuie sa activizeze lucrul sau in directia schimbului international, crearii de catre ele a unei largi retele de relatii de corespondenta cu bancile altor state, participarii in sistemul de decontarii clearing. In prezent activitatea institutiilor financial bancare suporta schimbari radicale legate de schimbarea conditiilor economice manifestate prin largirea sferelor de “aplicare” a banilor, formarea pietii hirtiilor de valoare, posibilitatea de varsare a banilor in imobil, productie, comert, schimbarea structurii preturilor, ofertei marfuriilor si serviciilor si corespunzator si a structurii cheltuielilor populatiei, cresterea cererii la credit.
Pentru dezvoltarea cu succes a legaturilor economice externe, in republica este format sistemul de reglamentare financiar, valutara ce include: Banca Nationala a Moldovei, care efectueaza rapid operatii valutar creditare, precum si reteaua bancilor comerciale, autorizate de Banca Nationala a Moldovei sa efectueze operatiuni valutare. In legatura cu cresterea cererii populatiei si a persoanelor juridice in efectuarea operatiunilor cu valuta straina, in deservirea activitatii economice externe clientilor bancii, acumularea si repartizarea resurselor valutare in republica, bancile in baza licentei generale efectueaza urmatoarele feluri de operatiuni:
– deschiderea si tinerea conturilor valutarea ale persoanelor juridice, conturilor curente si depunerilor in valuta straina ale cetatenilor care locuiesc pe teritoriul Moldovei, ale cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie
– procurarea, vinzarea si operatii incaso cu mijloace de plata in valuta straina (in numerar), documente bancare de plata, cecuri de calatorie, acreditive de calatorie si altele
– procurarea de la organizatii si cetateni si vinzarea catre ei a valutei straine in numerar, care se afla la conturi si depuneri
– efectueaza decontari la operatiile de export si import ale clientilor in valuta straina in forma de acreditiv documentar, incaso, transfer bancar si alte operatii
Bancile din Republica Moldova sunt preocupate de atingerea standartelor bancare internationale, in scopul recunoasterii de catre comunitatea bancara internationala si de catre clienti, ca banci cu un bun renume.
Exista doua documente deosebit de impotante in care sunt precizate standartele privind desfasurarea activitatilor bancare. Primul document este Conventia de al Basel, care abordeaza problema capitalului bancar, al doilea document este intitulat A Doua Directiva de Coordonare Bancara a Uniunii Europene si se refera la acordarea de licente bancilor.
Guvernatorii bancilor centrale din tarile “Grupul celor zece” (state industrializate s-au intilnit in decembrie 1987 la Basel (Elvetia) si au semnat un acord privind criteriile ce trebuie avute in vedere in stabilirea dimensiunii optime a capitalului unei banci, acord cunoscut sub denumirea de Conventia de la Basel. In Conventie a fost definit capitalul unei banci, s-a stabilit nivelul minim de capital pe care trebuie sa-l aiba o banca (in functie de dimensiunea si riscului aferent activelor sale) si modul de stabilire a indicatorului de adecvare a capitalului.
Bancile Moldovei urmeaza reglamentarile convenite la baze. In conformitate cu aceste reglamentari Banca Nationala a Moldovei elibereaza autorizari bancare de trei tipuri:
1. Autorizarea de categoria A. Capitalul normativ intre 8 si 16 milioane lei ce acorda dreptul de a desfasura tipuri de activitate financiara indicate in articolul 26, aliniatul 1, literele A-I inclusiv N
2. Autorizatie de categoria B. Capitalul normativ intre 16 si 24 milioane lei ce acorda dreptul de a desfasura tipuri de activitate financiare mai diverse, litere A-J inclusiv N
3. Autorizatie de categoria C. Capitalul minim 24 milioane lei, literele A-N.
Conform ultimei hotariri a Conventiei de al Basel, marimea capitalului pentru toate trei tipuri de licenta se cere a fi dublat, pentru ca protejarea mai efectiva a deponentilor si pastrarii increderii fata de banca, ei fiind siguri ca nu-si vor pierde banii daca banca inregistreaza pierderi in alte activitati. Sistemul bancar al Republicii Moldova nu este impus de a urma aceasta hotarire deoarece Republica Moldova nu face parte din grupul celor zece, insa pentru incadrarea sistemului bacar, si in general a Republicii este foarte important de a urma acest acord. Dublarea capitalului pentru o banca este o problema destul de serioasa si de aceea bancile Republicii Moldova vor depune eforturi enorme pentru a face fata acestei cerinte.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships