Cel de al doilea razboi mondial, conflict ale carui consecinte sunt vizibile si azi în organizarea sistemului international de state, a fost – pâna când razboiul rece a preluat suprematia în cercetare – evenimentul cel mai studiat de breasla istoriografilor de pretutindeni .Diplomatia celui de al II RM reprez cursul care se preocupă de evoluţia diplom europene şi mondiale, în general. Necesitatea studierii cursului constă în faptul că evenim şi procesele petrecute pe parcursul ep.interbelice şi nemijloci in perioada răzb.au influenţata dezv ulterioară a RI şi pol ext a statelor.Odată cu apariţia primelor regimuri totalitare la incep a.20 ai sec.20 societatea I a suferit un şir de modificări de ordin social, pol, ideologic, efecte pe care cursul dat e în măsură a le studia şi examina.De asemenea ul alt aspect dicutabil îl reprez evenimentele imediat următoare ale Conf de pace Paris şi instituirea Ligii Naţ, prin care statele incercau să creeze un sistem nou de raporturi I bazat pe cooperare şi colaborare I urmărind depăşirea crizelor prin intermediul mij paşnice. În cadrul cursului există controverse legate de evol raporturilor I pe parcursul perioadei 1919-1946. Deşi conform cursului limitele cronol ar tre 1939-1945 totuşi e imposibil de percepe evoluţia şi natura raporturilor dintre statele beligerante fără a analiza procesele premergătoare declanşării IIRM.O trăsătură definitorie a cursului o markează studierea luptei continue a statelor capitaliste(imperaliste) contra sistemului comunist care atenta la valorile burgheyo-democratice. Mai puţin s-a atras atenţia asupra evoluţiei sist totalitar de dreapta reprez prin fascismul italian şi naţional social (nazismul german). Sunt cercetari devenite clasice care exploreaza cauzele razboiului, sunt istorii oficiale ale principalelor state implicate, volume de documente diplomtice, sinteze realizate pe teatre de operatii. S-au stabilit o serie de concluzii aproape imuabile: Hitler a pregatit minutios razboiul, înarmând Germ într-un puseu totalitar fara precedent, egalat atunci doar în U.R.S.S.; democratiile occidentale s-au opus si s-a închegat o alianta nefireasca ideologic între ele si un stat totalitar ca U.R.S.S.;Hitler a urmarit hegemonia continentala si mondiala si a generat Holocaustul; sf razb a împartit Eur în sfere de influenta, iar alianta anti-hitlerista a esuat în razboiul rece; SI a fost croit în conferintele “celor trei mari” (Roosevelt, Stalin si Churchill), sanctionând formarea O.N.U. si a Consiliului de Securitate cu dreptul de veto al celor cinci puteri învingatoare; Eur de Est a devenit “imperiul exterior” sovietic, unde a început aplicarea experimentului comunist sub directa supraveghere a Moscovei si a structurilor pe care le plantase anterior.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships