I. Ordinul de incasare care este chiar documentul denumit incaso documentar. El este intocmit de catre exportator, in conformitate cu conditiile stipulate in contractul comercial international. Acest ordin de incasare cuprinde anumite elemente care trebuie stipulate de exportator, clar si precis:
a) aspecte privind partile implicate:
– numele si adresa importatorului, respectiv domiciliul, la care trebuie facutä prezentarea documentelor;
– numele si adresa bancilor implicate;
– numele si adresa exportatorului – beneficiarului incasoului.
b) precizari privind elementele comerciale si documente:
– descrierea marfii, denumire, cantitati, pret unitar etc.;
– documentele care vor fi prezentate: factura, documente de transport, certificat de origine, certificat de asigurare etc.;
– detalii privind transportul si livrarea: referitoare la transbordari, livrari partiale etc.
c) precizari privind conditiile de plata:
– valoarea incasoului si moneda in care se va face plata;
– marcarea faptului daca documentele se vor preda contra plata sau contra acceptare (D/P, DAP – documente contra plata, D/A – documente contra acceptare);
– daca sunt permise platile partiale.
d) detalii precise referitoare la ceea ce trebuie facut, procedura ce va fi urmata in caz de neacceptare sau neplată; ordonatorul poate sa indice un mandatar al sau atunci cand apare refuzul de plata/acceptare. Fara aceste instructiuni, banca nu are obligatia sa pastreze documentele respective.
e) clauze privind plata incasoului – cuprind conditiile in care documentele vor fi platite:
 remitere de documente contra plata imediata a acestora; termenul imediat semnificand “cel mai tarziu la sosirea marfii”; se mai poate insera si mentiunea “plata la prima prezentare de documente”; aceasta precizare trebuie insa facuta in toate documentele ( contract, factura).
 documente contra acceptare – in acest caz setul de documente cuprinde si o cambie cu scadenta situata intre 30 si 180 zile de la prezentare; cambia este acceptata de importator si banca ii elibereaza documentele, care ii permit sa ridice marfa; marfa poate fi vanduta, rezultand fonduri cu care importatorul pläteste marfa la scadenta. Analizarea cambiei reprezinta o garantie pentru exportator.
 acceptare cu remiterea documentelor contra plata – se intalneste in relatiile cu Orientul indepartat. Vanzatorul da instructiuni bancii ca trasul sa accepte o cambie trasa. Cumparatorul insa nu poate intra in posesia documentelor pana nu achita titlul.
f) ultimul tip de clauze ce trebuie cuprinse in ordinul de incasare sunt cele legate de modul de intocmire si de prezentare a documentelor. In general acestea sunt si se intocmesc ca in cazul AD.
Alte clauze:
– numärul incasoului;
– modul in care se face;
– rambursarea (telegrafic, avion etc.);
– cine suporta comisioanele si spezele etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships