Între dreptul internaţional şi politica externă a statelor există un raport de interacţiune complexă, dreptul internaţional constituind un mijloc de influenţare a politicii externe, care trebuie să fie în concordanţă cu principiile şi normele de drept internaţional, dar totodată şi un instrument al politicii externe. Dreptul internaţional acţioneaza ca un factor de influenţare şi orientare a politicii externe a statelor în direcţia realizării unor obiective şi valori stabilite în comun, iar politica externă a diferitelor state tinde, dincolo de respectarea dreptului internaţional, să modifice sau să-i completeze normele atunci când acestea sunt desuete ori insuficiente pentru soluţionarea problemelor puse de viaţa internaţională, ori nu mai corespund preocupărilor sau intereselor unor state.
            În cadrul politicii externe, statele mai puternice tind ca în procesul de elaborare şi de aplicare a unor norme de drept internaţional să orienteze acest proces în direcţia convenabilă lor, să încerce să influenţeze şi celelalte state în sensul dorit de ele.Concomitent, însă, existenţa unor valori comune întregii societăţi internaţionale impune promovarea acestora prin intermediul dreptului internaţional, a cărui respectare se impune tuturor statelor. În acelaşi timp, o regulă de drept, odată adoptată, câştigă treptat o existenţă proprie, care din punct de vedere politic este greu de ignorat chiar de către statele ale căror interese pot fi lezate ca urmare a aplicării acestei norme şi care este asigurată prin participarea şi atitudinea tuturor statelor interesate în aplicarea ei şi, în general, în promovarea normelor de drept internaţional care iau în considerare interesele pe termen lung ale întregii comunităţi internaţionale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships