How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Art. 38 menţionat din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie prevede în paragraful 2 că, în anumite cazuri concrete, dacă părţile în litigiu sunt de acord cu aceasta, Curtea poate să-şi bazeze hotărârile şi pe principiile echităţii. Din modul cum este formulat, rezultă că, în lipsa unei norme de drept, instanţa poate să-şi întemeieze hotărârea pe principii  de echitate.Folosite în  acest mod, normele echităţii nu devin ele însele norme de drept, deci echitatea nu capătă  caracter de izvor al dreptului, ci doar pe acela de temei al unei hotărâri judecătoreşti în lipsa unei norme de drept. Ea poate îndeplini, însă, un anumit rol în evitarea aplicării formale a unor principii sau norme de drept internaţional care ar duce la rezultate contrare justiţiei. Echitatea are, de aceea, dacă nu valoarea unui izvor de drept, cel puţin un important rol în crearea şi aplicarea normelor de drept, care trebuie să se bazeze întotdeauna pe principiile echităţii.

Popular Posts: Best Crypto Savings Accounts For Earning Interest

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!