Scop – pansamentul protejază plaga de factori nocivi(mecanici, termici, climaterici şi infecţioşi ai mediului inconjurător), asigurăo bună absorţie a secreţiilor, un repaus perfect al regiunii lezate şi favorizează cicatrizarea. MATERIALE NECESARE· tava medicală sau măsuţa de instrumente: trusa de instrumente sterilizate; 1-2 foarfece; casoleta cu comprese şi tampoane de tifon şi vată sterilă; vată hidrofică sterilă în dreptunghiuri; tăviţă renală; muşama şi aleză(in funcţie de regiune); soluţii antiseptice; alcool 70 de grade; tinctură de iod sau alcool iodat 2%, pergament de potasiu 1/4000, nitrat de argint 1-2%, acid boric 4%, bromocet 1%, rivanol 1%apă oxigenată ; unguente şi pulberi cu antibiotice, sulfamide; fesi de diferite mărimi; galifix sau leucoplast TEHNICA· se explică bolnavului necesitatea efectuării pansamentului· se aşează în poziţie cât mai comodă , şezândă sau în decubit dorsal, în funcţie de regiunea unde este plaga· spălarea pe mâini cu apăsi săpun, dezinfectare cu alcool medicinal· examinarea plăgii şi a tegumentelor din jur. Dacă plaga a fost pansată se desface faşa şi se ridică pansamentul vechi cu multă blândeţe, pentru a nu produce dureri prin dezlipire brutală; dacă nu se desprinde se înmoaie ccu apă oxigenată si apoi se ridică pansamentul· se indepărtează din plagă eventualele secreşii prin tamponare cu comprese sterile uscate şi se aruncă fiecare compresă utilizată în tăviţă renală· se folosesc două pense anatomice din trusa sterilă de instrumente pentru îndepărtarea pansamentului vechi· cu o pensă porttampon se ia o compresă sterilă şi cu ajutorul celei de-a doua se efectuează un tampon care se inhibă cu apă cu apă oxigenată, turnând-o din sticlă· se toarnă în plagă apa oxigenată, având rol dezinfectant hemostatic şi de îndepărtare a impuritaţilor şi secreţiilor(prin efervescenţa produsă).Se curăţă marginile plăgii periferic, de câteva ori, la fiecare ştregere folosind un alt tampon(cel utilizat fiind aruncat în tăviţa renală) · se şterg marginile plăgii cu un tampon uscat· se dezinfectează tegumentele sănătoase din jurul plăgii cu alcool iodat 1%; tinctură de iod sau alcool de 70 grade· se curăţă plaga prin tamponare· se acoperă plaga cu 2-3 comprese sterile care să depăşească marginile plăgii cu cel puţin 1-2 cm, sau îmbibate cu soluţii antiseptice· peste pansament se aşează un strat de vată sterilă hidrofilă, cu rol absorbant· se fixează pansamentul cu leucoplast sau prin bandajare cu o fasă în funcţie de regiune· spălarea pe mâini cu apăcurentă şi săpun şi se dezinfectează cu alcool. OBSERVAŢIE· în plăgile mai tăiate, buzele plăgii se prind cu agrafe Michel· bolnavul se aşează în poziţie cât mai comodă· regiunea lezată se pune în repaus pentru a se reduce durerea şi a asigura vindecarea cât mai rapidă· se acoperă bolnavul cu o învelitoare de flanelă ATENŢIE· Toaleta plăgii şi a tegumentelor din jur se face în condiţiile unei asepsiiperfecte· Sunt categoric interzise apăsarea, stoarcerea sau masajul plăgii sau a regiunilor învecinate; prin aceasta s-ar putea provoca o diseminare a germenilor din plagă determinându-se o septiumie· Nu se introduc în casoletă instrumentele cu care se lucrează în plagă.Penrtu păstrarea asepsiei se poate întrebuinţa o pensă numai pentru servirea materialului necesar(alta la fiecare pansament)· În cazul pansamentelor care produc dureri se administrează sedative ale sistemului nervos

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships