Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem garantat de stat de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin contribuirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate. Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative. Asigurarea cetăţenilor străini şi apatrizilor se realizează la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, odată cu eliberarea vizei. în acest caz, cetăţenii străini au drepturi şi obligaţii similare ca şi cetăţenii Republicii Moldova în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se realizează prin contracte încheiate între subiecţii asigurării de asistenţă medicală şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, incheierea contractului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este confirmată prin eliberarea de către asigurător, fiecărei persoane asigurate, a unei poliţe de asigurare, în temeiul căreia acesta va beneficia de întregul volum de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi acordat de prestatorii de servicii medicale din republică. Obiect al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este riscul asigurat, legat de cheltuielile pentru acordarea volumului necesar de asistenţă medicală şi farmaceutică, prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships