1.Subiectul imp (contribuabil) fiind pers fiz sau jur oblig prin lege la plata acesteia. 2.Suportatorul imp este pers care suporta efectiv imp, care ar trebui sa fie tot una cu subiectul imp dar sunt numeroase cazuri când ac difera.
3.Obiectul impunerii care e materia supusa impunerii. La imp directe e venitul sau averea iar la imp indirecte e produsul care face obiectul vânzarii, serviciul prestat, bunul importat sau exportat.
4. Sursa imp arata din ce anume se plateste imp din venit sau avere
5.Cota imp prin care imp poate fi stabilit într-o suma fixa sau în cote procentuale 6.Asieta – mod de asezare e imp
7. Termenul de plata care arata data pâna la care trebuie platit imp statului. Neplatirea imp pâna la termenul stabilit prin lege atrage dupa sine obligatia contribuabilului de a platisi majorari de întârziere

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships