Fundamentul autonomiei locale este autonomia financiara. Elementele autonomiei financiare sunt:

Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de constituţie sau de lege;

Cel puţin o parte din resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să provină din taxele şi impozitele locale, al căror nivel acestea au competenţa să-1 stabilească în limitele legale;

Sistemele de prelevare pe care se bazează resursele de care dispun aut.adm. pub.loc. trebuie să fie de natura diversificată şi evolutivă pentru a le permite să urmeze practic, pe cât posibil, evoluţia reală a costurilor exercitării competenţelor acestora;

UAT cu o situaţie mai grea financiară necesită instituirea de proceduri de egalizarefinanciară sau de măsuri echivalente, destinate să corecteze efectele repartiţiei inegale resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le suportă.

aut.adm. pub.loc trebuie să fie consultate, de o manieră adecvată, asupra modalităţilor derepartizare a resurselor redistribuite care le revin;

Subvenţiile alocate UAT trebuie să nu fie destinate finanţării unor proiecte specifice

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships