Minunatul schimb 2 Corinteni 5:21 

“Pe Cel ce n-a cunoscut niciun pacat, El L-a facut pacat pentru noi, ca noi sa fim neprihanirea lui Dumnezeu in El.”
            Este versetul ce ne deschide adevarul despre marele schimb ce s-a produs intre noi si Dumnezeu, unul din versetele chee a Noului Testament.
            Intrebare la care ma voi starui sa raspund este: “In ce consta estenta Evangheliei?”
Marele schimb care a avut loc, se lamureste astfel: Dumnezeu a luat tot raul, ce ne era cuvinit si  l-a dat lui Isus, si Dumnezeu a luat tot bunul si desavirsitul ce-i apartinea lui Isus din cauza desavirsitei ascultari si ne le propune noua cu conditia ca credem in Isus, ca este Hristosul.
(si pe aceasta piatra voi zidi. . . orcine crede ca Isus este Hristosul, este nascut din Dumnezeu. . . caci, daca nu credeti ca Eu sint (Iahve – Dumnezeu), veti murii in pacatele voastre) (Matei 16:18; 1 Ioan 5:1; Ioan 8:24).
            Marele schimb consta din opt puncte.
1.      Isus a purtat pedeapsa noastra si ne propune rascumpararea pacatelor.
  1. Diferenta intre rascumparare si iertare.
Iertarea: Cind, omul iarta el uita de toate necazurile care i-au fost provocate.
Rascumparare: La rascumparare se nimicesc toate dovezile existentei lor.
  1. Demascarea invinuirilor diavolului
El ne facea sa ne judecam, sa ne mustram prin aducerea aminte de pacatele iertate.
            Singele lui Hristos a spalat cu desavirsire pacatele noastre.
2.      Isus a purtat suferintele si durerile noastre si ne propune vindecare si sanatate.
1 Petru 2:24
“El a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn, pentruca noi, fiind morti fata de pacate, sa taaim pentru neprihanire; prin ranile Lui ati fost vindecati.”     
        Isaia 53:4-5
Totus, El suferintele noastre le-a purtat, si durerile noastre le-a luat asupra Lui, si noi am crezut ca este pedepsit, lovit de Dumnezeu, si smerit. Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre. Pedeapsa, care ne da pacea, a cazut peste El, si prin ranile Lui sintem tamaduiti.
         Matei 8:16
ca sa se implineasca ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputintele noastre si a purtat boalele noastre.”
            Isus a purtat suferintele si durerile noastre.
            Dumnezeu ne-a daruit vindecare si sanatate.
Dumnezeu vrea ca noi mereu sa fim sanatosi. Vindecarea bolnavilor este parte indespensabila a fiintei Sale. Isus este vindecator.
3.      Isus a luat pacatul nostru si ne propune neprihanirea Sa.
2 Corinteni 5:21
“Pe Cel ce n-a cunoscut niciun pacat, El L-a facut pacat pentru noi, ca noi sa fim neprihanirea lui Dumnezeu in El.”
            Marele preot vechi testamental si berbacul de ispasire (eliberare).
            Doi berbeci la intrerea in locul sfint in ziua ispasire:
         pe unnul il junghie, si singele lui este folosit pentru rascumparare.
         Preotul isi punea minile pe al doilea berbec – de ispasire, – transferindu-i pacatul intregului popor.
Acesta este chipul cruii lui Isus. El s-a facut pacat pentru noi.
            Intelegerea neprihanirii:
         este un dar
         este neprihanire lui Hristos transmisa noua
         nu este neprihanirea noastra
         noi insine nu putem sa ajungem la acest nivel al neprihaniri, la care sintem acum.
4.      Isus a luat moartea noastra si ne propune viata Sa.
Romani 6:23
Fiindca plata pacatului este moartea: dar darul fara plata al lui Dumnezeu este viata vecinica in Isus Hristos, Domnul nostru.
a.       Ce-i asta moartea?
         nu este fizica, este moartea duhovniceasca.
b.      Ce-i asta viata?
         “Zoe” – Insusi viata lui Dunmezeu. (cuvinte grecesti)
Cind omul se intoarce la Isus, duhul lui se umple de insus viata lui Dumnezeu.
Ioan 1:4 “In El era viata, si viata era lumina oamenilor.
         Dumnezeu Tatal – “Zoe”
         Dumnezeu Fiul – “Zoe”
Viata lui Dumnezeu in duh – lumina Lui in noi.
Ioan 10:10 “Hotul nu vine decit sa fure, sa junghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aiba din belsug.
         Lucrurile diavolului.
         Isus a venit sa ne daruiasca “zoe”.
Cum are loc aceasta?
         cind noi ne marturisim pacatele si caim de facute si venim la Hristos.
Ioan 3:16 “Fiindca atit de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica.
         Duhul nostru se umple cu viata lui Dumnezeu.
5.      Isus a luat saracia noastra si ne propune noua plinatatea Sa.
Crucea lui Hristos Isus se rasfringe asupra tuturor sferelor din viata noastra.
Versetul de la 2 Corinteni 8:9 este scris din cauza saracii Bisericii Primare. In capitolul 8 Pavel spune despre darurile de buna voie, strinse pentru biserica din Ierusalim.
            2 Corinteni 8:9
“Caci cunoasteti harul Domnului nostru Isus Hristos. El, macar ca era bogat, s-a facut sarac pentru voi, pentruca prin saracia Lui, voi sa va оmbogatiti.”
a.       Cind Isus a luat saracia noastra?
1.      Sensul cuvintului “saracie”.
2 Deuteronom 28:48 – patru aspecte a saraciei complecte.
vei sluji in mijlocul foamei, setei, goliciunii si lipsei de toate, vrajmasilor tai, pe cari-i va trimete Domnul impotriva ta. El iti va pune pe grumaz un jug de fer, pina te va nimici.
– Foametea
– Setea
– Goliciune
– Lipsei de toate
Cine a experimentat toate aceste patru aspecte, traieste in absoluta saracie.
2.      Pe cruce Isus a expirementat aceste patru aspecte.
In aceasta se are in vedere absolutizmul crucii lui Hristos Isus. El a purtat saracia noastra ca sa ne daruiasca belsugul Sau, plinatatea Sa.
b.      Pentru ce Dumnezeu ne-a daruit belsugul?
Daruindune belsugul Dumnezeu urmarea o tinta anumita. El, vrea ca noi sa folosim belsugul Sau ca noi sa putem raspunde necesitatolor Sale. Biblia se incepe cu descrierea cum Dumnezeu era cu omul in racoare diminetii, si se termina cu ceea ca Dumnezeu va locui vecinic cu omul in Noul Ierusalim.
Inima lui Dumnezeu mereu dorea, seta partasii cu omul.
1.      Exemple vechi testamentale:
         Moise si poporul foloseau bogatiile Egiptului pentu zidirea locului pentu intilnire in pustie.
         In zile lui David, cind aurul era din belsug, Dumnezeu a spus:
“Ziditi-Mi o casa”.
Asa in Vechiul Testament determinau rolul belsugului.
2.      Exemple noi testamentale:
Dumnezeu nu traieste in cladiri, dar Dumnezeu traieste in Biserica Sa.
         inimile noastre – 2 Corinteni 6:16
“Cum se impaca Templul lui Dumnezeu cu idolii? Caci noi sintem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui si voi umbla оn mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, si ei vor fi poporul Meu.”
Noi – sintem zidirea lui Dumnezeu. (Eu voi zidi Biserica Mea . . .)
Noi trebuie sa folosim daruita lui Dumnezeu plinatate pentru raspindire Vestei Bune pe intreg globul. (Vestea care o citesti acum)
6.      Isus a luat rusinea noastra si ne propune slava Sa.
Evrei 12:2
“Sa ne uitam tinta la Capetenia si Desavirsirea credintei noastre, adica la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusa inainte, a suferit crucea, a dispretuit rusinea, si sade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”
Pe cruce Dumnezeu a uplut nu numai nevoile noastre spirituale, fizice si materiale, dar si cele emotionale.
Rusine si descriminarea intra in numarul emotii negative, care robesc omenirea.
            Cei aceasta rusinea?
         Rusinea – este sentimemtul de discriminare, izolare, respingere si batjocorire.
         Rusinea – este ceea, ce Isus a expirementat, cind era atirnat gol pe cruce.
7.      Isus a luat respingerea noastra si ne propune primirea in familia lui Dumnezeu.
Matei 27:46
“Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, Lama Sabactani?” adica: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?”
a.           Pina la momentul dat Isus niciodata nu numise pe Tatal Sau – Dumnezeu. El mereu Il numea Tata.
b.          Isus s-a simtit despartit de Tata din cauza respingerei, pe care a avuta din cauza pacatului nostru.
c.           Noi putem sa numim pe Dumnezeu “Ava Tata”, pentruca El ne-a dat noua un Duh de infiere (Primire).
Romani 8:15
“Si voi n-ati primit un duh de robie, ca sa mai aveti frica; ci ati primit un duh de infiere, care ne face sa strigam: Ava ! adica: Tata!”
8.      Isus a luat blestemul nostru si ne propune binecuvintarea Sa.
Galateni 3:13-14
“Hristos ne-a rascumparat din blestemul Legii, facindu-Se blestem pentru noi, – fiindca este scris: Blestemat e oricine este atirnat pe lemn” – pentruca binecuvintarea vestita lui Avraam sa vina peste Neamuri, in Hristos Isus, asa ca, prin credinta, noi sa primim Duhul fagaduit.”
a.       Descrierea binecuvintarii – Deuteronom 28:2-14
Iata toate binecuvоntarile cari vor veni peste tine si de cari vei avea parte, daca vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tau: Vei fi binecuvоntat in cetate, si vei fi binecuvоntat la cimp. Rodul pintecelui tau, rodul pamоntului tau, rodul turmelor tale, fatul vacilor si oilor tale, toate acestea vor fi binecuvоntate. Cosnita si postava ta vor fi binecuvintate. Vei fi binecuvintat la venirea ta, si vei fi binecuvintat la plecarea ta. Domnul iti va da biruinta asupra vrajmasilor tai cari se vor ridica impotriva ta; pe un drum vor iesi impotriva ta, dar pe sapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvоntarea sa fie cu tine in grinarele tale si in toate lucrurile pe cari vei pune mina. Te va binecuvinta in tara pe care ti-o da Domnul, Dumnezeul tau. Vei fi pentru Domnul un popor sfint, cum ti-a jurat El, daca vei pazi poruncile Domnului, Dumnezeului tau, si vei umbla pe caile Lui. Toate popoarele vor vedea ca tu porti Numele Domnului, si se vor teme de tine. Domnul te va coplesi cu bunatati, inmultind rodul trupului tau, rodul turmelor tale si rodul pamintului tau, in tara pe care Domnul a jurat parintilor tai ca ti-o va da. Domnul iti va deschide comoara Lui cea buna, cerul, ca sa trimeata tarii tale ploaie la vreme si ca sa binecuvinteze tot lucrul minilor tale: vei da cu imprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu imprumut. Domnul te va face sa fii cap, nu coada; totdeauna vei fi sus, si niciodata nu vei fi jos, daca vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tau, pe cari ti le dau astazi, daca le vei pazi si le vei implini, si nu te vei abate nici la dreapta nici la stinga dela toate poruncile pe cari vi le dau astazi, ca sa va duceti dupa alti dumnezei si sa le slujiti.
            Biruinta, prosperitate, inmultire si bunavointa. Bunavointa inseanma interesul lui Dumnezeu chiar si in cele mai neinsemnate momente din viata noastra.
b.      Descrierea blestemului – Deuteronom 28:15-68
Dar daca nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tau, daca nu vei pazi si nu vei implini toate poruncile Lui si toate legile Lui, pe cari ti le dau astazi, iata toate blestemurile cari vor veni peste tine si de cari vei avea parte. Vei fi blestemat in cetate, si vei fi blestemat pe cоmp. Cosnita si postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tau, rodul pamintului tau, fatul vacilor tale si fatul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta, si vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimete impotriva ta blestemul, turburarea si amenintarea , in mijlocul tuturor lucrurilor de cari te vei apuca, pina vei fi nimicit, pina vei pieri curind, din pricina rautatii faptelor tale, care te-a facut sa Ma parasesti. Domnul va trimete peste tine ciuma, pina te va nimici in tara pe care o vei lua in stapinire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteala, cu caldura arzatoare, cu seceta, cu rugina in griu si cu taciune, cari te vor urmari pina vei pieri. Cerul deasupra capului tau va fi de arama, si pamintul subt tine va fi de fer. Domnul va trimete tarii tale in loc de ploaie praf si pulbere, care va cadea din cer peste tine pina vei fi nimicit. Domnul te va face sa fii batut de vrajmasii tai; pe un drum vei iesi impotriva lor, dar pe sapte drumuri vei fugi dinaintea lor; si vei fi o groaza pentru toate imparatiile pamintului. Trupul tau mort va fi hrana tuturor pasarilor cerului si fiarelor pamintului; si nu va fi nimeni care sa le sperie. Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la sezut, cu rоie si cu pecingine, de cari nu vei putea sa te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu ratacire a mintii, si vei bоjbai pe intunerec ziua nameaza mare, ca orbul pe оntunerec; nu vei avea noroc in treburile tale, si in toate zilele vei fi apasat, pradat, si nu va fi nimeni care sa-ti vina in ajutor. Vei avea logodnica, si altul se va culca cu ea; vei zidi casa, si n-o vei locui; vei sadi vie, si nu vei minca din ea. Boul tau va fi junghiat subt ochii tai, si nu vei minca din el; ti se va rapi magarul dinaintea ta, si nu ti se va da inapoi; oile tale vor fi date vrajmasilor tai, si nu va fi nimeni care sa-ti vina in ajutor. Fiii tai si fiicele tale vor fi date ca roabe pe mina altui popor; ti se vor topi ochii de dor, uitоndu-te toata ziua dupa ei, si mina ta va fi fara putere. Un popor, pe care nu-l cunosti, va minca rodul pamintului tau si tot venitul lucrului tau, si in toate zilele vei fi apasat si sdrobit. Privelistea pe care o vei avea subt ochi te va face sa inebunesti. Domnul te va lovi cu o buba rea la genunchi si la coapse, si nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi dela talpa piciorului pina оn crestetul capului. Domnul te va duce, pe tine si imparatul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici parintii tai. Si acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn si de piatra. Si vei fi de pomina, de batjocura si de rоs, printre toate popoarele la cari te va duce Domnul. Vei samana multa saminta pe cimpul tau, si vei stringe putin; caci o vor minca toate lacustele. Vei sadi vii si le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, caci o vor minca viermii. Vei avea maslini, pe toata intinderea tarii tale: si nu te vei unge cu untdelemn, caci maslinele vor cadea. Vei naste fii si fiice; dar nu vor fi ai tai, caci se vor duce in robie. Omizile iti vor minca toti pomii si rodul pamintului. Strainul care va fi in mijlocul tau se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogorо tot mai jos; el iti va da cu imprumut, si tu nu-i vei da cu imprumut; el va fi fruntea si tu vei fi coada. Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmari si te vor ajunge pina vei fi nimicit, pentruca n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tau, pentruca n-ai pazit poruncile Lui si legile Lui, pe cari ti le-a dat. Ele vor fi vecinic ca niste semne si minuni pentru tine si saminta ta. Pentruca, in mijlocul belsugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului, Dumnezeului tau, cu bucurie si cu draga inima, vei sluji in mijlocul foamei, setei, goliciunii si lipsei de toate, vrajmasilor tai, pe cari-i va trimete Domnul impotriva ta. El iti va pune pe grumaz un jug de fer, pina te va nimici. Domnul va aduce de departe, dela marginile pamintului, un neam care va cadea peste tine cu sbor de vultur, un neam a carui limba n-o vei intelege, un neam cu infatisarea salbatica, si care nu se va sfii de cel batrin, nici nu va avea mila de copii. El va minca rodul turmelor tale si rodul pamintului tau, pina vei fi nimicit; nu-ti va lasa nici griu, nici must, nici untdelemn, nici viteii dela vaci, nici mieii de la oi, pina te va face sa pieri. Te va impresura in toate cetatile tale, pina оti vor cadea zidurile, aceste ziduri inalte si tari, in cari iti pusesei increderea pe toata intinderea tarii tale; te va impresura in toate cetatile tale, in toata tara pe care ti-o da Domnul, Dumnezeul tau. In strimtorarea si necazul in care te va aduce vrajmasul tau, vei minca rodul trupului tau, carnea fiilor si fiicelor tale, pe care ti-i va da Domnul, Dumnezeul tau. Omul cel mai gingas si cel mai milos dintre voi se va uita rau la fratele sau, la nevasta care se odihneste pe sinul lui, la copiii pe cari i-a crutat: nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hraneste, fiindca nu-i va mai raminea nimic in mijlocul strimtorarii si necazului in care te va aduce vrajmasul tau in toate cetatile tale. Femeia cea mai gingasa si cea mai miloasa dintre voi, care, de gingasa si miloasa ce era, nu stia sa calce mai usor cu piciorul pe pamint, va privi fara mila pe barbatul care se odihneste la sinul ei, pe fiul si pe fiica ei: nu le va da nimic din pielita noului nascut, pielita iesita dintre picioarele ei si din copiii pe cari-i va naste, caci, ducind lipsa de toate, ii va minca in ascuns, din pricina strimtorarii si necazului in care te va aduce vrajmasul tau in cetatile tale. Daca nu vei pazi si nu vei implini toate cuvintele legii acesteia, scrise in cartea aceasta, daca nu te vei teme de acest Nume slavit si infricosat, adica de Domnul, Dumnezeul tau, Domnul te va lovi in chip minunat, pe tine si saminta ta, cu rani mari si indelungate, cu boli grele si necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de cari tremurai, si ele se vor lipi de tine. Ba inca, Domnul va aduce peste tine, pina vei fi nimicit, toate felurile de boli si de rani cari nu sint pomenite оn cartea legii acesteia. Dupace ati fost atit de multi ca stelele cerului, nu veti mai raminea decit un mic numar, pentruca n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tau. Dupa cum Domnul Se bucura sa va faca bine si sa va inmulteasca, tot asa Domnul Se va bucura sa va piarda si sa va nimiceasca; si veti fi smulsi din tara pe care o vei lua in stapinire. Domnul te va imprastia printre toate neamurile, dela o margine a pamintului pina la cealalta: si acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici parintii tai, dumnezei de lemn si de piatra. Intre aceste neamuri, nu vei fi linistit, si nu vei avea un loc de odihna pentru talpa picioarelor tale. Domnul iti va face inima fricoasa, ochii lincezi, si sufletul indurerat. Viata iti va sta nehotarоta inainte, vei tremura zi si noapte, nu vei fi sigur de viata ta. In groaza care-ti va umplea inima si in fata lucrurilor pe care ti le vor vedea ochii, dimineata vei zice: O, de ar veni seara!” si seara vei zice: O, de ar veni dimineata!” Si Domnul te va intoarce pe corabiiiоn Egipt, si vei face drumul acesta despre care-ti spusesem: Sa nu-l mai vezi!” Acolo, va veti vinde vrajmasilor vostri, ca robi si roabe: si nu va fi nimeni sa va cumpere.”

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships