Veniturile bugetelor satelor(comunelor), oraşelor(municipiilor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) se for¬mează din: veniturile din vânzarea pământului proprietate publică a UAT; 2) Defalcări de la venituri generale de stat; 3) Defalcări de la impozitul pe bunurile imobiliare; 4) Transferuri; 5) Mijloace speciale; 6) Fonduri speciale.
Veniturile bugetelor raionale
Veniturile bugetelor raionale se formează din: 1)încasări directe şi integrale ale următoarelor tipuri de impozite, taxe şi alte venituri; 2)Defalcări de la următoarele tipuri de venituri generale de stat.
Veniturile bugetului central al UAT cu statut juridic special
Veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special se formează din:
1)încasări directe şi integrale ale următoarelor tipuri de impozite, taxe şi alte venituri; 2)Defalcări de la următoarele tipuri de venituri generale de stat; 3)Defalcări de la impozitul pe bunurile imobiliare; 4) Transferuri de la bugetul de stat. Mijloace speciale; Fonduri speciale.
Veniturile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău
Veniturile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău se formează din:
1) încasări directe şi integrale ale următoarelor tipuri de impozite, taxe şi alte venituri: impozitul pe venitul persoanelor fizice; impozitul pe bunurile imobiliare; impozitul pentru folosirea resurselor naturale; veniturile din operaţiile cu capital, cu excepţia tranzacţiilor cu acţiunile ce constituie cota-parte a statului;
1) Defalcărl de la următoarele tipuri de venituri generale de stat: impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul UAT – cel puţin 50%; taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în RM – cel puţin 50%.
2)Transferuri de la bugetul de stat. 3)Mijloace speciale. 4)Fonduri speciale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships