In realizarea conforma a veniturilor bugetare, obligatoriu trebuie respectate, urmatoarele conditii reglementate de cadrul normativ financiar;
– nici un impozit, taxa sau alte oblibatii de natura acestora, nu pot fi inscrise in buget si incasate, daca acestea nu au fost stabilite prin lege ;
– legea bugetara anuala adopta pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor si a cotelor acestora, precum si a celorlalte venituri ale statului, care urmaeaza sa se perceapa;
– este interzisa perceperea sub orice titlu, sub orice denumire, de contributii directe sau indirecte inafara celor stabilite de lege.
Realizarea veniturilor bugetare, presupune cunoasterea si aplicarea normelor juridice in materie, atit de contribuabili, cit si de organele competente privind executia bugetara.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships