APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Această perioadă, de o mare complexitate, are influenţe majore asupra managementului românesc prin următorii factori:
a) factori de influenţă pozitivă asupra firmei şi
b) factori cu caracter negativ, perturbatori.
Cunoaşterea acestor factori este importantă pentru managementul firmei, pentru că pe această bază se pot lua decizii manageriale care să contracareze influenţele negative pe care le pot avea aceşti factori şi să valorifice influenţele pozitive ale acestora.

a) Factorii cu caracter pozitiv sunt următorii:
 autonomizarea firmei şi diminuarea intervenţiei statului în activitatea agenţilor economici;
 depolitizarea managementului firmelor;
 proliferarea, dezvoltarea ştiinţei managementului şi a cunoaşterii ei de către toţi factorii decizionali, precum şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi principiilor manageriale moderne;
 progresul tehnico-ştiinţific contemporan şi cercetarea ştiinţifică;
 concurenţa – care duce la creşterea şi diversificarea producţiei, la creşterea calităţii acesteia, la creşterea eficienţei, la scăderea preţurilor;
 dezvoltarea informaticii, a telecomunicaţiilor, a tehnicii de calcul;
 creşterea gradului de calificare formativă, atât a managerilor, cât şi a executanţilor;
 creşterea colaborării, cooperării între agenţii economici.

b) Factorii negativi care acţionează în perioada de tranziţie sunt:
 instabilitatea social-economică;
 criza de subproducţie, a materiilor prime, a materialelor, a combustibililor;
 ascuţirea concurenţei;
 manifestarea riscurilor în afaceri şi perspectiva falimentelor;
 uzura morală a echipamentelor, utilajelor, mărfurilor, serviciilor (impunând, pe de o parte, creativitate şi dinamism, iar pe de altă parte fonduri pentru retehnologizare);
 inflaţia negativă care afectează posibilitatea elaborării unui plan corect;
 blocajul financiar;
 lipsa cererii interne şi externe;
 relaţiile tensionate dintre manageri şi sindicate la nivelul întreprinderilor, mai ales în cele de stat;
 lupta pentru putere din cadrul întreprinderilor de stat;
 criza managerială, adică – criza de competenţă,
– criza de autoritate,
– criza de responsabilitate,
ate, ităţii tehnice,
– criza înţelegerii fenomenului economic,
– criza motivaţiei,
– criza de mentalitate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]