Un studiu realizat în anul 1987, de către o comisie de specialitate a ONU, preciza, cu privire la activităţile de comerţ, câteva aspecte deosebit de importante care pot reprezenta adevăratele elemente cadru pentru urmărirea evoluţiei comerţului cu amănuntul în preajma anilor 2000. Dintre acestea, un interes deosebit, prezintă:
 recunoaştere rolului comerţului ca determinant în evoluţia economică a diferitelor ţări;
 dinamizarea puternică a comerţului de către tehnica electronică şi îndeosebi de cea informativă, ce va favoriza modalităţi rapide de informare şi plată, în raporturile sale cu cumpărătorii;
 penetrarea informaticii va modifica gestiunea funcţiilor vânzării;
 cărţile de credit vor modifica sistemul de raporturi atât cu cumpărătorii cât şi cu sistemele bancare;
 comerţul cu amănuntul va cunoaşte puternice influenţe din partea unor revoluţii geografice atât de ordin tehnologic cât şi de ordin politic;
 influenţe care vor modifica concomitent, circuitele economice şi fluxurile de cumpărători;
 formele de organizare ale ansamblului de activităţi ce dau profilul de organizare ale comerţului cu amănuntul se vor caracteriza prin ritmuri rapide, atât sub aspectul evoluţiei, cât şi sub aspectul conducerii acestora;
 atribuţiile aşa-zise “generaliste” vor cunoaşte un ritm mai slab de dezvoltare.
Comerţul cu amănuntul a fost puternic influenţat, în ceea ce priveşte evoluţia sa, de o multitudine de fenomene, fiecare dintre acestea punându-şi amprenta pe anumite laturi ale acestuia. Asemenea fenomene împărţite în două categorii:
 unele care ţin de cumpărător;
 altele generate de însăşi activitatea comercială.

În ceea ce priveşte influenţele care vin din partea cumpărătorilor, ele sunt generate de mutaţiile intervenite în structura pe vârste a populaţiei, în creşterea puterii de cumpărare şi în transformările continue care intervin în modul de viaţă.
Modificarea structurii pe vârste a populaţiei generează, îndeosebi, prin gusturile şi inovaţiile fiecărei categorii de consumatori, în mod continuu, noi exigenţe cu privire la evoluţia comerţului, în sensul modernizării sale sub toate formele.
Sporirea puterii de cumpărare favorizează evoluţia comerţului cu amănuntul, atât prin redimensionarea şi restructurarea nevoilor de consum ale populaţiei cât şi prin disponibilizarea şi facilitarea unor căi de satisfacere a nevoilor respective.
În ceea ce priveşte transformările intervenite în modul de viaţă, acestea au la rândul lor multiple influenţe asupra evoluţiei de perspectivă a comerţului cu amănuntul. Trebuie avut în vedere:
• urbanizarea crescândă a mediului rural,
• apariţia unor orăşele satelit în preajma marilor aglomeraţii urbane etc.
fenomene care generează o nouă orientare a relaţiei comerciale stabile cât şi necesitatea apelării la noi metode de vânzare pentru acoperirea unor astfel de zone.
Referitor la fenomenele generate de însuşi sistemul de distribuţie al mărfurilor, de subliniat că acestea pot fi grupate, la rândul lor în:
 fenomene de ordin managerial;
 fenomene de ordin material;
 fenomene de ordin comercial.

Aspectele de ordin managerial au în vedere penetrarea şi extinderea continuă, în cadrul comerţului cu amănuntul, a unor metode moderne de gestiune a stocurilor, a noi sisteme de aprovizionare, precum şi influenţa puternică a informaticii de activitate managerială.
Pe plan material, fenomenele se referă la:
• îmbunătăţirea sistemelor şi mijloacelor de transport;
• mecanizarea şi automatizarea manipulării de mărfuri;
• apariţia de noi materiale şi tipuri de ambalare a mărfurilor, care permit tehnologii moderne de prezentare şi etalare a mărfurilor şi chiar de vânzare a produselor.

Fenomenele de ordin comercial, ca factor de influenţă au în vedere trecerea la aplicarea pe scară largă a tehnicilor de marketing, realizarea diferitelor studii de piaţă şi de motivaţie, în vederea cunoaşterii şi atragerii clienţilor, perfecţionarea sistemului de prezentare a mărfurilor, utilizarea design-ului şi merchandising-ului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships